Information från Centsofts support angående mailadresser

Kategori: Information

Det har kommit till vår kännedom att Microsoft har uppdaterat sina inställningar som innebär att automatisk vidarebefordran av e-post till adresser utanför sin organisation inte tillåts per automatik utan måste ställas in manuellt. Detta gör att mail som leverantörer skickar till t.ex [email protected] inte vidarebefordras till vår tolkning.

Lösning

Efter uppdatering av Office365 så måste man ställa in så att den tillåter vidarebefordring av mail från externa adresser. Kontakta er IT för att få hjälp med detta.  Mer info kan finns att läsa här.