Markbygg logotyp

CASE: Centsoft är välanpassat för våra behov i byggbranschen.

Bakgrund

Markbygg Anläggning grundades år 2000 och har över 30 års erfarenhet av arbete i mark- och anläggningsbranschen. De utför jobb inom allt från vägar och cykelbanor, till vatten och avlopp, grönytor med mera. Nittiofem procent av de jobb som Markbygg utför är till stat och kommun, resterande är jobb för privata aktörer så som exempelvis större fastighetsbolag. Camilla Fredriksson började år 2006 som administrativ chef och hade då hand om personal och ekonomin, idag har hon fortsatt ansvar för ekonomin.
Markbygg case

Lyhörda för önskemål

– När jag började på Markbygg hade Centsoft Invoice varit igång i cirka två månader. År 2007 infördes nya momsregler i byggbranschen med omvänd byggmoms. Jag hade då en del kontakt med Christoffer (VD) och Andreas (utvecklare) på Centsoft och de var väldigt lyhörda för de önskemål på ändringar i systemet vi hade då och fortsatt haft genom åren. Jag tycker att användarvänligheten i Centsoft har varit och är väldigt bra, just framförallt att man får vara delaktig. Idag har vi varit nöjda användare i fjorton år.

 

”Vi uppskattar framförallt att vi fått vara delaktiga i de ändringar och uppdateringar som gjorts i systemet och nu idag har vi varit användare i 14 år!”

 

Centsoft konterar allt per automatik

– Centsoft underlättar i vår vardag framförallt vid konteringen av fakturor. De som använder systemet hos oss är alla platschefer, entreprenörschefer, vår VD och jag själv på ekonomi, så idag är vi runt tolv användare som dagligen använder systemet.

 

– Allt konteras per automatik och vi behöver bara kolla igenom och godkänna. Alla fakturor som kommer in i Centsoft ankomstregistreras och momsregistreras i ekonomisystemet innan de går raka vägen vidare till attestanterna. Attestanterna går igenom fakturorna och konterar upp dem på de konton och projektnummer de vill ha, och sen går de vidare till ekonomi innan fakturorna går till betalning.

Jag kan inte skicka några fakturor till betalning så länge inte fakturorna är färdigattesterade. Vilket känns bra för då blir det inga misstag att någon faktura betalas som inte ska betalas.

Camilla Fredriksson, Ekonomichef på Markbygg Anläggning

Centsoft fungerar med Byggsamordnaren

Vi använder Byggsamordnaren som Centsoft är kopplat till. När attestanterna har attesterat sina fakturor i Centsoft så går det per automatik direkt över till Hogia Ekonomi, när allt blivit definitivregistrerat går det över till Byggsamordnaren till deras projekt. Då får de all projektredovisning i sina projekt samlat där och kan även se fakturabilderna som Centsoft skickar med.

 

Om man har ett projekt som har olika etapper i samma projekt kan man i Byggsamordnaren dela upp sin budget i etapper och när man får in fakturorna i Centsoft kan man då också ange vilken etapp kostnaden ska belasta, och när fakturan kommer in i Byggsamordnaren så kommer den till rätt etapp där. Detta var en anpassning som ni gjorde i Centsoft för att vi skulle kunna använda denna funktion.

 

”Bilden hämtas över från Centsoft till Byggsamordnaren och kopplas automatiskt till rätt projekt.”

FÅ EN GRATIS DEMO

Demo formulär

Kom igång direkt

Det är enkelt att komma igång med Centsoft. För att underlätta kan vi hjälpa dig genom en gratis demo.

Börja här

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort med en demo. En av våra kunniga medarbetare hjälper er att snabbt komma igång.

Upptäck mer

Upptäck hur Centsoft kan underlätta för flera delar i din organisation och anpassas för just ert arbetssätt.