Mottagning av leverantörsfakturor

Oavsett hur ni tar emot fakturor idag så kommer Centsoft att underlätta hanteringsprocessen för er.

Pappersfakturor skannas i inläsningscentral
Ställ om er e-postadress för elektroniska fakturor
fakturascanning illustration centsoft

Hur förenklas din mottagning av fakturor?

Det finns tre olika sätt för Centsoft Invoice att hämta in leverantörsfakturor. Scanning via skanningscentral (fakturascanning), tolkning i molnet och e-faktura. Har ni redan en befintlig fakturaadress? Vi hjälper er att behålla den för underlätta både för er och kund.

fakturascanning av fysiska fakturor

Skanningscentral

Om ni i dagsläget hanterar en stor mängd pappersfakturor är fakturaskanning via skanningscentral den bästa lösningen för mottagning av fakturor. Du får en ny fakturaadress och e-post från Centsoft, och sprider den till era leverantörer med information om att de framöver skicka alla pappersfakturor och PDF-fakturor dit. De postöppnar, skannar och tolkar fakturan som sedan hamnar i Centsoft där du kan kontera och attestera.

E-faktura

Du kan också välja om du vill få e-fakturor från de leverantörerna. Din organisation tar då emot fakturor direkt från leverantörens ekonomisystem. Tolkningen blir mer exakt, eftersom all information förs över via datafil. Vi informerar era kostnadsfritt leverantörer om att ni vill ta emot e-fakturor, och inkommande fakturor levereras därefter som e-faktura.

PDF

Väljer du tolkning i molnet får du en unik e-postadress från Centsoft. Denna ger du dina leverantörer så att de framöver kan mejla PDF-fakturor direkt. Fakturan tolkas i molnet och syns i Centsoft Invoice inom cirka 5 minuter. Om fakturan anlänt via vanlig post kan denna skannas till samma e-postadress som era leverantörer använder för att mejla e-fakturor.

Digitalisera er hantering

Med Centsoft Invoice kan ni hantera era leverantörsfakturor elektroniskt. All information på fakturorna tolkas och ni kan automatisera flera steg i er fakturaprocess och ni kan enkelt söka fram fakturor var ni än befinner er.

ato-intrepret
letter_03

Alltid tolkning av fakturor

Ni slipper lägga in belopp, datum, fakturanummer och liknande manuellt.

simple_03

Fritextsök

OCR-tolkning gör att ni kan söka på vilket ord som helst på fakturan i efterhand.

globe_02

Åtkomst överallt

Era fakturor lagras i Centsoft så att ni alltid har åtkomst på och utanför kontoret.

doc_01

Referenstolkning

Genom att tolka referens hamnar fakturan direkt på antingen rätt attestant, projekt eller kostnadsställe.

features_image_05

Resultatet –
Redo för hantering

När fakturan kommer in i Centsoft är den tolkad och klar att konteras och attesteras. Flera av stegen går att automatisera och kommer spara er mycket tid.
icon-document-check

Automatiserad kontering

Spara tid genom våra funktioner för automatisering av kontering.

icon-document-forward

Effektivisera attestflöde

Skapa regler som skickar era fakturor på attest och besparar er manuellt arbete.

Fler funktioner

I Centsoft Invoice finns det flera funktioner för att effektivisera er hantering av leverantörsfakturor. Läs mer om de olika funktionerna nedan.

Attestflöde

Hur kan Centsoft hjälpa er att förbättra ert attestflöde? Använd våra funktioner för automatisk attest, beloppsgränser och slutkontroller.

Mer info

Mottagning & tolkning av fakturor

Hantera era fakturor elektroniskt. Ni slipper pappershantering med hjälp av våra funktioner för PDF-fakturor och e-fakturor.

Mer info

KONTAKTA VÅRT SÄLJTEAM

Demo formulär

Kom igång snabbt

Det är enkelt att komma igång med Centsoft. Vårt team hjälper dig från demo till implementering.

Börja här

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort med ett skräddarsytt prisförslag eller demo.