Alltid redo att hjälpa dig och ditt företag

Centsoft support

Centsoft support står till ditt förfogande och ser till att du får rätt hjälp, av rätt person, när du behöver det. Vår målsättning är att snabbt och effektivt kunna hjälpa dig som kund.

Bättre support med bättre information

För att nå vårt servicemål ber vi dig att beskriva ditt problem så noggrant som möjligt när du kontaktar oss. Ju mer information vi får ifrån dig, desto snabbare kan vi sätta rätt person på problemet. Nedan finns en kort checklista som du kan förvara vid din dator.

Kontakta oss per mail

[email protected]

Skicka med ert telefonnummer så att vi kan ringa upp er vid behov.

 

Checklista:

  • Vilken/vilka av era organisationer har ni problemet i?
  • Vilken/vilka fakturor har ni problemet på, vad har dessa för internt löpnummer?

 

Beskriv problemet helt kort:

  • Vad har hänt, vad gjorde du/klickade du på när problemet uppstod?
  • Vilken status har fakturan? (t.ex väntar på ankomstregistrering, redo för definitiv, fel vid definitiv etc)
  • Finns det någon information/felmeddelande i fakturaloggen eller högst upp när du är inne på fakturan?
  • En skärmdump som visar felet eller hjälper till att förklara frågeställningen tas tacksamt emot.
Kontakta oss per TeLefon

08-790 00 29

 

Våra telefontider är för tillfället begränsade pga sjukdom:
Måndag-fredag 9:00-12

 

Vid öppning på morgonen kan det vara många som ringer samtidigt, vi är tacksamma för ert tålamod vid dessa tillfällen.

 

Ladda ner TeamViewer från länkarna nedan för fjärrhjälp:
TeamViewer för Windows
TeamViewer för Mac

UPPDATERING: Viktig information angående Log4J

2021-12-14

Det har nyligen uppdagats ett allvarligt säkerhetsproblem i ett kodbibliotek som Centsoft använder sig av (Log4J, tillhandahålls av Apache). Apache är en av de största aktörerna I världen på just sån här hjälpkod, och de har upptäckt en säkerhetsrisk I deras kodbibliotek som drabbar alla deras användare.

 

Centsoft har åtgärdat säkerhetshålen som har uppstått och informerar nu kunder om de steg som kvarstår. Detta meddelande gäller bara dig som kör Centsoft lokalt i egen installation. För att lösa detta följ instruktioner i denna fil: Åtgärda problem med Log4J.

 

För kunder med Visma Administration, Björn Lundén, Hogia som har  Centsoft i molnet (surfar till fakturaX.centsoft.se):

Centsoft har åtgärdat säkerhetshålen som har uppstått och informerar nu kunder om de steg som kvarstår. Vi har en inbyggd säkerhetsfunktion som gör att Centsofts program som kommunicerar mellan ekonomisystemet och Centsoft (Centsoft Link) startas om var 24:e timme med de nya åtgärderna. För de kunder som önskar påskynda detta kan ni be era tekniker göra följande steg inne på servern där ni har programmet installerat: Uppdatering av Centsoft Link 

 

Viktig information angående Log4J

2021-12-13

Det har nyligen uppdagats ett allvarligt säkerhetsproblem i ett av Centsofts tredjepartsverktyg (Log4J). Samtliga av Centsofts hostade miljöer har redan åtgärdats. Detta meddelande gäller bara dig som kör Centsoft lokalt i egen installation. För att lösa detta följ instruktioner i denna fil: Åtgärda problem med Log4J.

Ändrade telefontider 13/10

2021-09-28

Under onsdagen 13 oktober kommer telefonväxeln att vara stängd mellan kl 14-16 på grund av internutbildning. Tack för er förståelse!

Information om Centsofts integration till NetSuite

2021-06-21

Under tisdagen 22 juni kommer integrationen att ligga nere på grund av underhåll från NetSuites sida. Alla jobb kommer att pausas, vilket innebär att fakturor kommer inte att gå över från Centsoft, samt att ändringar av register i NetSuite kommer inte att importeras till Centsoft. Om fakturor behöver registreras omgående ber vi er föra in dessa manuellt i NetSuite. Attest kan genomföras precis som vanligt.

Onsdag 23 juni kl 9 återupptas integrationen och fakturor som ligger i ”Redo för definitivregistrering” kommer att föras över automatiskt. Vänligen kontakta oss om så inte sker. Tack för ert tålamod!

Information från Centsofts support angående mailadresser

2020-10-20

Problem

Det har kommit till vår kännedom att Microsoft har uppdaterat sina inställningar som innebär att automatisk vidarebefordran av e-post till adresser utanför sin organisation inte tillåts per automatik utan måste ställas in manuellt. Detta gör att mail som leverantörer skickar till t.ex [email protected] inte vidarebefordras till vår tolkning.

Lösning

Efter uppdatering av Office365 så måste man ställa in så att den tillåter vidarebefordring av mail från externa adresser. Kontakta er IT för att få hjälp med detta.  Mer info finns att läsa här.