Varför elektronisk fakturahantering?

Med en e-faktura får du en snabbare och effektivare hantering av fakturor på din ekonomiavdelning. Fördelar med digitala fakturor är bland annat att de minskar administrationen, är sökbara och effektiviserar åtkomsten i organisationen.   En elektronisk faktura, eller e-faktura, är en faktura som både skickas och tas emot i elektronisk form. När fakturan finns i…